Op. Dr. Buğra Coşkun

Özgeçmiş

Op. Dr. Buğra ÇOŞKUN, İzmir’de doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamlamasının ardından 2010 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak ‘Tıp Doktoru’ ünvanını almıştır. İhtisasını Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı’ olmuştur.

Mecburi Devlet Hizmeti kapsamında Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi’nde çalışmasının ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçerek çalışmalarına burada devam etmiştir.

2015 yılında Avrupa Kadın Hastalıkları ve Doğum Genç Uzman ve Asistan Birliği (ENTOG – European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) değişim programı çerçevesinde Slovenya’da ‘Normal doğumun teşvik edilmesi ve Müdehaleli doğumlar ile Laparoskopik Cerrahi’ konusunda gözlemler yapma fırsatı yakalamıştır. Acıbadem Üniversitesi CASE (Center of Advanced Simulation and Education) Laboratuvarı’ndan Robotik Cerrahi Eğitim Programı Sertifikası alarak; Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Robotik Jinekolojik ameliyatlara katılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi’nce düzenlenen ‘’Anne Ölümlerini Önlemede Kanamaya Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması Programı’’ çerçevesinde planlanan ‘’Acil Obstetrik Kanamada İleri Cerrahi Müdahale Eğitimi’’ nin düzenleme kurulunda yer almaktadır. Ayrıca yine Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi’nce ‘’Suda Doğum’’ ile ilgili düzenlemelerin yapılması amacıyla kurulan ‘’Hidroterapi Eşliğinde Travay Uygulama Yönetmeliği’’ nin düzenleme kurulunda görev almıştır. 2016-2017 yılları arasında Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ankara Şubesi Denetleme Kurulu Üyeliği görevini sürdürmüş; halen Türkiye’deki tüm mesleğin ilk beş yılındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile Asistan hekimleri kapsayan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği - Genç Uzman ve Asistan Organizasyonu’nun II. Başkanı olarak dernek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yerli ve yabancı hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış bir çok makalesiyle beraber, kongrelerde sunulmuş bir çok sözel ve poster bildirisi bulunmaktadır. Alanında referans kabul edilen kitapların bölüm çevirilerine ek olarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yayınlanan iki kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır. Ayrıca bilimsel dergilerde hakemlik de yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası bir çok kongre ve kursa katılmış olup 60’ın üzerinde sertifika sahibidir.

2017 yılında Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Kongresi’nde ‘’Yükselen Yıldızlar’’ ödülüne layık görülmüştür.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Op.Dr.Buğra ÇOŞKUN, Aralık 2018 itibariyle Ankara Liv Hospital bünyeside hizmet vermeye başlamıştır.

Kişisel Bilgiler
 • Doğum Tarihi, Yeri : 29 Mayıs 1985, İzmir
 • Medeni Hali: Evli, Bir çocuk babası
 • Yabancı Dil : İngilizce
 • E-mail : drbugracoskun@gmail.com
Eğitimi
 • Lise :  İzmir Atatürk Lisesi
 • Üniversite : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık Eğitimi : Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • Tıpta Uzmanlık Alanı : Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Tıpta Uzmanlık Tezi: Stres Üriner İnkontinans Cerrahisi İle Eş Zamanlı Yapılan Pelvik Organ Prolapsusu Cerrahisinin Tedaviye Etkisi
  Tez Danışmanı: Doç.Dr.Orhan AKSAKAL
Yurtdışı Mesleki Deneyimler
 • 1. European Network Of Traınees In Obstetrıcs And Gynaecology – Exchange Programme 2017– Slovenia
İdari Görevler
 • 1. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Asistan Temsilcisi  (2013-2016)
 • 2. Sincan Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi Etik Komisyon Üyesi  (2017- 2018)
 • 3. TJOD Ankara Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi (2016- 2018)
 • 4. TJOD Ankara Şubesi Üyelerin Bilgilendirilmesi ve Web Sitesi Yönetimi Görevlendirmesi (2016 - 2018)
 • 5. TJOD Kadın Doğum Asistanları ve Genç Uzmanlar Topluluğu (TTOG) 2.Başkan (2017-Halen)
 • 6. Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Suda Doğum Üniteleri Planlama Komisyonu Üyesi (2018-Halen)
Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları
 • 1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
 • 2. Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)
 • 3. European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
Aldığı Ödüller
 • 1.  Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ‘’Yükselen Yıldızlar Ödülü’’ - 2017

Tıbbi Yayınlar

SCI veya SCI Expanded Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Araştırma Makaleleri
 • 1. Acta clinica Croatica. (Acta Clin Croat, ISSN 0353-9466 printed edition, ISSN 1333-9451 electronic edition) Volume 55:Number 2(2016:Jun.); 201606; 254-258 - Effect of Familial Mediterranean Fever on IVF Outcome: a Retrospective Case Series -
  Yilmaz, Nafiye Karakas ; Kara, Mustafa ; Kaba, Metin ; Coskun, Bugra ; Erkilinc, Selcuk ; Erkaya, Salim
 • 2. Journal of Obstetrics and Gynaecology, (ISSN: 0144-3615 (Print) 1364-6893 (Online)) DOI: 10.1080/01443615.2016.1251887 - Perinatal outcomes and cost-effectivity of the assisted reproduction pregnancies with advanced age: A retrospective analysis -
  Nafiye Yilmaz, Mustafa Kara, Bugra Coskun, Metin Kaba, Selçuk Erkilinc, Okan Yenicesu & Salim Erkaya
 • 3. Histopathological and immunohistochemical changes in the amniotic membrane of gestational diabetic mothers. Int. J. Morphol., 35(1):184-188, 2017.The International Journal of Morphology (Print ISSN 0717-9367; Online ISSN 0717-9502)
  Cihan Toğrul, Ümit Görkem, Buğra Coşkun, Cansu Kübra Nergisli, Tayfun Güngör, Engin Deveci
 • 4. Protective effect of caffeic acid phenethyl ester (cape) on ıschemia–reperfusion ınjury in rat ovary. Int. J. Morphol. 35(1):141-147, 2017. The International Journal of Morphology (Print ISSN 0717-9367; Online ISSN 0717-9502)
  Görkem, Ü.; Togrul, C.; Şahın, İ.; Coskun, B.; Özat, M.; Güngör, T. & Deveci, E.
 • 5. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine DOI: 10.1080/14767058.2017.1285896 ISSN: 1476-7058 (Print) 1476-4954 (Online) Prediction of maternal near-miss in placenta previa: a retrospective analysis from a tertiary center in Ankara, Turkey. -
  Bora Coskun, Iltac Akkurt, Rıza Dur, Mehmet O. Akkurt, Seval Y. Ergani,Ozerk T. Turan & Bugra Coskun
 • 6. Are there any differences between antagonist administration on days <6 and ≥6 of COH on assisted reproductive technique outcomes?, Journal of the Chinese Medical Association (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.jcma.2017.01.011
  Zeynep Ozturk Inal, Nafiye Yilmaz, Hasan Ali Inal, Necati Hancerliogullari, Bugra Coskun
 • 7. Maternal and perinatal outcomes of dichorionic diamniotic twin pregnancies diagnosed with vanishing twin syndrome: a retrospective analysis from a single clinical center. -Ginekol Pol. 2018;89(1):30-34. doi: 10.5603/GP.a2018.0006. -
  Hakan Timur, Rifat Taner Aksoy, Aytekin Tokmak, Burcu Timur, Buğra coşkun, Dilek Uygur, Nuri Danışman
 • 8. Malignancy Risk of Endometrial Polyps Among Geriatric Women, International Journal of Gerontology (2018), https://doi.org/10.1016/j.ijge.2018.02.013
  Burcu Kısa Karakaya, Nazli Topfedaisi Ozkan, Hatice Kansu-Celik, Bugra Coskun, Erdinc Saridogan, ozlem evliyaoglu
 • 9.The Role of Anti-Mullerian Hormone in Predicting the Response to Clomiphene Citrate in Unexplained Infertility; - Manuscript ID: 2017-702- Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology
  Çoşkun, Bora; Dilbaz, Berna; Karadag, Burak; Coskun, Bugra; Dur, Rıza; Akkurt, Mehmet
 • 10.The impact of concurrent pelvic organ prolapse reconstructive surgery on midurethral sling procedure outcome - DOI: 10.5603/GP.a2018.0032 · Ginekol Pol 2018;89(4):190-195
  Buğra Çoşkun, Orhan S. Aksakal, Bora Çoşkun, Engin Yurtçu, Mehmet Özgür Akkurt, Özgül Kafadar, Melike Doğana
SCI veya SCI Expanded Haricindeki Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Araştırma Makaleleri
 • 1. Comparison of IVF-ICSI Outcome of the Patients who Underwent Laparascopic Cystectomy Due to Ovarian Endometrioma and Male Factor Patients - Acta Medica (eISSN:2147-9488) 2016; 5: 61–64
  Mustafa KARA, Yaprak Engin USTUN, Necati HANCERLIOGULLARI, Bugra COSKUN, Nafiye Karakas YILMAZ
 • 2. Can We Predict Endometriosis Coexisting with Adenomyosis Based on Clinical Importance? ISSN: 2576-8301 Gynaecology and Perinatology 2.1 (2018): 219-225
  Burcu Kisa Karakaya, Hatice Kansu-Celik, Bugra Coskun, Erdinc Saridogan and Ozlem Evliyaoglu
 • 3. Evaluation of Probably Benign Adnexal Masses in Postmenopausal Women Avaliação de massas anexiais benignas em mulheres pós-menopáusicas ,Rev Bras Ginecol Obstet DOI: 10.1055/s-0037-1601454 ISSN: 0100-7203
  Burcu Kisa Karakaya Emre Ozgu Hatice Celik Kansu Ozlem Evliyaoglu Esma Sarikaya Bugra Coskun Salim Erkaya
 • 4. Is there Any Relation Between ABO Blood Type on Ovarian Reserve and Assisted Re-productive Technique Outcomes in Turkish Women? BAOJ Gynaec, 2016, 1: 2 DOI:10.24947/baojgn/2/1/00107
  Nafiye Yılmaz, Mehmet Cınar, Necati Hancerliogulları, Bugra Coskun, Omer Hamid Yumusak, Hasan Ali Inal and Veysel Fenkci
 • 5. Assocıatıon Between Fırst-Trımester Aneuploıdy Markers And Bırth Weıght, J Clin Anal Med 2017;8.(Suppl 2):125-128 doi:10.4328/JCAM.4894
  Demet Kokanalı, Bugra Coskun, Mahmut Kuntay Kokanalı, Yasemın Tascı
 • 6. The effect of induced legal abortions on anxiety levels before and after the procedure. JClin Anal Med2018;DOI:10.4328/JCAM.5800.
  Ozel S, Engin-Ustun Y, Aksoy RT, Kansu-Celik H, Yuksel RN, Coskun B, Erkaya S.
 • 7. Analysis of the two different luteal phase support regimes and evaluation of IVF-ICSI outcomes - DOI: 10.4274/tjod.73603 - Turk J Obstet Gynecol
  Nafiye Yilmaz, Mustafa Kara, Necati Hançerlioğulları, Selçuk Erkılınç, Bugra Coskun, Ayla Sargın, Salim Erkaya
 • 8. The role of ADAMTS genes in preeclampsia -DOI: 10.4274/tjod.57701-Turk J Obstet Gynecol 2016;13:149-53
  Irem Eda Gökdemir, Özlem Evliyaoğlu, Buğra Çoşkun
 • 9. A historical perspective of cesarean section: past, present, and future. - Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 57(4):618-619 , DOI:10.1016/j.tjog.2018.06.028
  Omer Lutfi TAPISIZ, Bora COSKUN, Bugra COSKUN, Leyla MOLLAMAHMUTOGLU
Katkıda Bulunulan Kitaplar
 • 1. Te Linde Operatif Jinekoloji, Yazar: Howard W. Jones, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Bülent TIRAŞ, Prof. Dr. Cansun DEMİR (Çeviri; 33. Bölüm, Abortus Yönetimi)
 • 2. Serebral Palsi- TJOD Ankara Şubesi Yazar: Op.Dr.L. Mollalahmutoğlu, Doç.Dr.E.G.Y Eyi, Doç.Dr.İ.Kahyaoğlu, Op.Dr.R.Dur, Op.Dr.E.Demirdağ, Op.Dr.B.Çoşkun, Op.Dr.B.Çoşkun,
Bilimsel Dergilerde Hakemlik
 • 1. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology

Sözlü & Poster Sunumları

ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE, SEMPOZYUM VE PANELLERDE SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER
XI. Turkish-German Gynecologic Congress 11-15 May 2016
 • 1. Clinical Features and Histopathologic Outcomes of Presumed Benign Adnexial Masses in Postmenopausal Women
  Burcu Kısa Karakaya, Emre Özgü, Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Buğra Çoşkun, Salim Erkaya
 • 2. Predicting Value Of Anti-Mullerian Hormone In Response To Clomiphene Citrate Used For Ovulation Induction At Women Diagnosed With Unexplained Infertility
  Bora Çoşkun, Berna Dilbaz, Burak Karadağ, Buğra Çoşkun, Rıza Dur
 • 3. The Impact of Concurrent Pelvic Organ Prolapse Reconstructive Surgery on Midurethral Sling Procedure Outcome
  Buğra Çoşkun, Orhan Seyfi Aksakal, Bora Çoşkun, Melike Doğanay
25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017 Antalya, Turkey
 • 4. POSTMENAPOZAL DERMOİD KİSTLERİN ÖZELLİKLERİ VE MALİGNİTE POTANSİYELİ
  Buğra Çoşkun , Emre Özgü , Burcu Kısa Karakaya , Bora Çoşkun , Özlem Evliyaoğlu
 • 5. MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES OF PREGNANCIES DIAGNOSED WITH VANISHING TWIN SYNDROME: A RETROSPECTIVE ANALYSIS FROM A SINGLE CLINICAL CENTER
  Hakan Timur, Rıfat Taner Aksoy, Aytekin Tokmak, Mehmet Çınar, Buğra Coşkun, Aykan Yücel, Dilek Uygur
 • 6. PREDICTION OF MATERNAL NEAR-MISS IN PLACENTA PREVIA: A RETROSPECTIVE ANALYSIS FROM A TERTIARY CENTER IN ANKARA, TURKEY
  Bora Coskun , Iltac Akkurt , Riza Dur , Mehmet Ozgur Akkurt , Seval Ergani , Bugra Coskun

Uluslararası Bilimsel Kongre, Sempozyum Ve Panellerde Sunulan Posterler
16th World Congress On Human Reproduction 18-21 March 2015, Berlin, Germany
 • 1. Perinatal outcomes and cost-effectivity of the assisted reproduction pregnancies with advanced age: A retrospective analysis
  Yilmaz Nafiye , Kara Mustafa , Coskun Bugra , Kaba Metin , Erkilinc Selcuk , Erkaya Salim
 • 2. Comparison of the two different luteal phase support regimes and evaluation of IVF-ICSI outcomes
  Yilmaz Nafiye Karakas, Kara Mustafa, Hancerliogullari Necati, Erkilinc Selcuk, Coskun Bugra, Sargin Ayla, Erkaya Salim
21st COGI Congress: Innovation in Reproductive Medicine, May 14-16, 2015, Frankfurt, Germany
 • 3. Is there any relationship between ABO and Rh blood type on ovarian reserve and assisted reproductive technique outcomes in Turkish women?
  Nafiye Yilmaz, Necati Hancerlioğulları, Bugra Coskun, Hasan Ali Inal, Veysel Fenkci
XI. Turkish-German Gynecologic Congress 11-15 May 2016 Antalya, Turkey
 • 4. The Rare Co-occurrence of Congenital Diaphragmatic Hernia and Aortic Coarctation
  Mehmet Özgür Akkurt, And Yavuz, Serenat Eriş, Buğra Çoşkun
 • 5. Association Between Second Trimester Maternal Serum Markers and Birthweight
  Buğra Çoşkun, Demet Kokanalı, Bora Çoşkun, İrem Eda Gökdemir, Şevki Çelen
 • 6. Ovarian Ectopic Pregnancy With Contralateral Dermoid Cyst: Case Report
  Rıza Dur, Okan Aytekin, Bora Çoşkun, Erdem Fadıloğlu, Buğra Çoşkun, Metin Altay

Ulusal Bilimsel Kongre, Sempozyum Ve Panellerde Sunulan Sözlü Bildiriler
14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 19-23 Kasım 2014
 • 1. The impact of lymphovascular space invasion on mucinous ovarian tumors
  İlker Selçuk, Sevda Baş, Buğra Coşkun, Bülent Özdal, Mehmet Mutlu Meydanlı, Tayfun Güngör
14. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5-9 Ekim 2016
 • 2. Gestasyonel Diabetes Mellitus’lu Gebelerin Amniyotik Zarlarında Görülen Histopatolojik Ve İmmünohistokimyasal Değişiklikler
  Cihan Toğrul, Ümit Görkem, Buğra Coşkun, Cansu Kübra Nergisli, Tayfun Güngör, Engin Deveci
 • 3. Deneysel Olarak Oluşturulan Over Torsiyonunda Kafeik Asit Fenetil Ester(Cape)'İn İskemi Reperfüzyon Hasarında Koruyucu Etkisi
  Ümit Görkem, Cihan Toğrul, İzzet Şahin, Buğra Coşkun, Mustafa Özat, Tayfun Güngör, Engin Deveci
 • 4. Tarihsel Yönü İle Sezaryen: Dünü, Bugünü Ve Yarını
  Ömer Lütfi Tapısız, Bora Coşkun, Buğra Coşkun, Rıza Dur, Şadıman Kıykaç Altınbaş, Leyla Mollamahmutoğlu
16. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2018
 • 1. Ratıonale Of Gestatıonal Dıabetes Mellıtus Screenıng In Subsequent Pregnancıes
  Burçin Salman Özgü , Buğra Coşkun , Emre Özgü , Şevki Çelen, Aykan Yücel
 • 2. Association Between Second Trimester Maternal Serum Markers And Birthweight
  Buğra Coşkun
10. Ulusal Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 27-30 Eylül 2018, Hilton Dalaman Sarıgerme/h5>
 • 1. Gebelikte Elektronik Sigara Kullanımının Doppler Kan Akım Hızlarına Etkileri
  Buğra Çoşkun, Ramazan Erda Pay

Ulusal Bilimsel Kongre, Sempozyum Ve Panellerde Sunulan Posterler
6. TSRM Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi 06 - 09 Kasım 2014
 • 1. Periferik Kan Hücrelerindeki İnflamatuar Belirteçlerin IVF Başarısını Öngörmedeki Rolü
  A. Seval Özgü Erdinç, Necati Hancerlioğlu, Yaprak Engin Üstün, Buğra Coşkun, Nafiye Yılmaz
 • 2. Is There Any Effect of An Autoimmune Disease, Fmf, on IVF-ICSI Outcome? : A Retrospective Review of Our Case Series
  Nafiye Yılmaz, Metin Kaba, Mustafa Kara, Buğra Coşkun, Selçuk Erkılınç, Salim Erkaya
14. TSRGO Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 19-23 Kasım 2014
 • 3. Risk Factors for Lymph Node Involvement in Type 2 Endometrial Cancer
  Tayfun Güngör, İlker Selçuk, Emre Özgü, Buğra Coşkun, Hakan Raşit Yalçın, Bülent Özdal, Mehmet Mutlu Meydanlı
 • 4. The impact of tumor diameter on uterine clear cell carcinomas
  Nilüfer Çetinkaya, İlker Selçuk, Buğra Coşkun, Bülent Özdal, Mehmet Mutlu Meydanlı, Tayfun Güngör
 • 5. Could the presence of endometriosis predict lymphovascular space involvement in clear cell ovarian carcinomas?
  İlker Selçuk, Murat Öz, Buğra Coşkun, Sevda Baş, Tayfun Güngör, Mehmet Mutlu Meydanlı
13. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 11-15 Mayıs 2015
 • 6. Acil Sezaryen Gereken Bir Olguda Ağır Trombositopeni: Olgu Sunumu
  Buğra Coşkun, Selçuk Erkılınç, A. Seval Özgü Erdinç
 • 7. Poor responder hasta grubunda abo kan grubu ile over rezervi arasında ilişki var mıdır?
  Nafiye Yılmaz, Necati Hançerlioğulları, Zeynep Öztürk İnal, Buğra Coşkun, Ayla Sargın Oruç
 • 8. Poor Responder Hastada KOH-IUI Mı IVF Mi Costeffective?
  Nafiye Yılmaz, Necati Hançerlioğulları, Hasan Ali İnal, Buğra Coşkun, Ayla Sargın Oruç
 • 9. Ovarian Endometrioma Nedeni İle Laparoskopik Kistektomi Yapılan Hastalar İle Erkek Faktörü Nedeni İle Takip Edilen Hastaların Ivf-Icsı Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Mustafa Kara, Yaprak Engin Üstün, Necati Hançerlioğulları, Buğra Coşkun, Nafiye Karakaş Yılmaz
12. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri 12-14 Kasım 2015
 • 10. İniensefali: Olgu Sunumu
  Zehra Yılmaz, Cem Yaşar Sanhal, Buğra Coşkun, Özgür Kara,Aykan Yücel
 • 11. Lenfovasküler alan tutulumu tubal kanserlerde rekürrensi gösterebilir mi?
  Zeliha Fırat Cüylan, İlker Selçuk, Mülkiye Kabakçı, Buğra Coşkun, Tayfun Güngör, Mehmet Mutlu Meydanlı
7. TSRM Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi, 17-20 Kasım 2016
 • 12. Malignancy incidence of endometrial polyps in geriatric population
  Özlem Evliyaoğlu, Burcu Kısa Karakaya, Hatice Kansu Çelik,Şebnem Şen Özyer, Buğra Çoşkun
16. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2018
 • 13. 18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Ayşegül Öksüzoğlu , Buğra Coşkun

Katıldığı Kongreler

KATILDIĞI ULUSAL KONGRE VE BİLİMSEL TOPLANTILAR
 • 1. Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu, 13-14 Mart 2015 Sheraton Otel, Adana
 • 2. Ulusal Doğum Sempozyumu, 04 Nisan 2015, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 3. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 11-15 Mayıs 2015 Kaya Palazzo Golf Resort Belek, Antalya
 • 4. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 12-14 Kasım 2015, JW Marriott Hotel, Ankara
 • 5. Perinatoloji Sempozyumu-Perinatolog Gözüyle Fetus, 28 Kasım 2015 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 6. TJOD Ankara Şubesi I. Asistan Kursu (Konuşmacı),12 Mart 2016, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 7. İç Anadolu Kontrasepsiyon Kongresi, 19-20 Mart 2016 Güral Sapanca Otel, Sakarya
 • 8. Laparoskopi Histeroskopi ve Acil Obstetrik Sütür Çalıştayı, 26 Mart 2016 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Ankara
 • 9. IV. ACIBADEM Kadın Doğum Günleri, 08-10 Nisan 2016 Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
 • 10. 14. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 05-09 Ekim 2016 Kaya Palazzo Golf Resort Belek, Antalya
 • 11. I. Genç Endoskopistler Platformu Sempozyumu, 13-15 Ocak 2017 Papillion Ayscha Hotel Belek, Antalya
 • 12. 5. Acıbadem Kadın Doğum Günleri, 7-9 Nisan 2017 Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
 • 13. Sağlık Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, 12-14 Nisan 2017, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara
 • 14. 9. TJOD Asistan Okulu (Konuşmacı), 22-24 Eylül 2017, Mitannia Regency Hotel, Diyarbakır (Bilimsel Görevli)
 • 15. 2. Genç Endoskopistler Platformu sempozyumu, 23-25 Şubat 2018 Papillion Ayscha Hotel Belek, Antalya (Bilimsel Görevli)
 • 16. TJOD Yükselen Yıldızlar Toplantısı, 1-3 Mart 2018 Point Hotel, İstanbul
 • 17. 14. TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 9-13 Mayıs 2018, Titanic Delux Belek, Antalya (Bilimsel Görevli)

KATILDIĞI ULUSLARASI KONGRE VE BİLİMSEL TOPLANTILAR
 • 1. Third Annual Meeting of the Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE) in conjunction with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy (TSGE), 8-12 Nisan 2015, Maxx Royal Hotel, Belek
 • 2. XI. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, 11-15 Mayıs 2016, Sueno Deluxe Hotel Belek, Antalya
 • 3. ESGO 2016 State of Art Conference; Prevention in Gynaecological Malignancies, 08-10 Eylül 2016, Susesi Hotel, Antalya
 • 4. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017 Titanic Delux Belek, Antalya, Turkey
 • 5. ENTOG (European Network Of Traınees In Obstetrıcs And Gynaecology ) Exchange Scientific Program, 2nd June 2017, University Medical Centre Ljubljana
 • 6. 19th World Congress on In Vitro Fertilization in conjunction with VI. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, 4 – 8 Ekim 2017, Regnum Carya Resort Hotel Antalya, Turkey
 • 7. 26th European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) Congress , 18-21 Ekim 2017 Sueno Hotel Deluxe ,Antalya

Katıldığı Kurslar

 • 1. Temel Cerrahi Kavramlar Tutumlar Beceriler Eğitimi, 17 Aralık 2011, Türk Cerrahi Derneği, Ankara
 • 2. Perinatal Kurslar-Antenatal Muayene Stratejileri, 12 Ocak 2014, Limak Ambassadore Otel Ankara
 • 3. Bilimsel Makale Yazımı ve İstatistik Kursu, 15 Şubat 2014, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 4. İnfertil Olgulara Yaklaşım Kursu, 22 Mart 2014, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 5. Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu, 19 Nisan 2014 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 6. Temel İnfertilite Kursu-I, 07 Aralık 2014 TJOD Ankara Şubesi Limak Ambassadore Otel, Ankara
 • 7. Biyoistatistik Uygulamaları, 24 Ocak 2015 Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 8. III. Orta İleri Düzey Laparoskopi Kursu 13-14 Şubat 2015 JED - TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 9. Laparoskopik Sütür Kursu, Third Annual Meeting of the Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE) 8 Nisan 2015 Maxx Royal Hotel, Belek
 • 10. 6. TJOD Asistan Okulu, 11-13 Aralık 2015, Cratos Hotel,Girne, Kıbrıs
 • 11. Temel İnfertilite Kursu-II, 19 Aralık 2015, TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 12. Ürojinekoloji Kursu, 16 Ocak 2016 TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • 13. Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu - Jinekolojik Endoskopi Derneği, 20 Şubat 2016 Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, İstanbul
 • 14. Histeroskopi Kursu- Jinekolojik Endoskopi Derneği, 20 Şubat 2016 Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, İstanbul
 • 15. Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi Kursu, 01-02 Nisan 2016, JED - TJOD Ankara Şubesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 16. Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kursu, 8-10 Nisan 2016, 4. ACIBADEM Kadın Doğum Günleri Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
 • 17. GYNOCAS (Gynocology Cadaver School) 2. Pelvik Anatomi Ve Cerrahi Kadavra Kursu , 28-29 Mayıs 2016, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi, Ankara
 • 18. Laparoskopik Sütür Kursu, 08 Ekim 2016 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Kaya Palazzo Otel, Antalya
 • 19. V. Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi Kursu, Laparoskopik Sütur Teknikleri Kursu (Eğitmen), 14-15 Nisan 2017, Koru Hastanesi, Ankara
 • 20. 5. Acıbadem Kadın Doğum Günleri, Gebelikte Ayrıntılı Ultrasonografi Kursu 7-9 Nisan 2017 Wyndham Grand Levent Otel, İstanbul
 • 21. Jinekolojik Laparoskopik Kadavra Kursu, 24-25 Nisan 2017, Acıbadem Üniversitesi CASE İleri Düzey Endoskopik Cerrahi Merkezi, İstanbul
 • 22. Jinekolojik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kursu, 8-9 Temmuz 2017, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
 • 23. SPSS Uygulamalı Temel ve Orta Seviye İstatistiksel Veri Analizleri Kursu 1–3 Aralık 2017 Greenpark Hotel Ankara
 • 24. CASE daVinci Robotik Cerrahi Eğitim Programı, 4-5 Haziran 2018, İstanbul Acıbadem Üniversitesi CASE
 • 25. JED 6. Geleneksel Ankara Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Kursu ve Laparoskopik Sütür Kursu , 1-2 Eylül 2018, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Bilimsel Görevli)

Sertifikalar